Přezdívky

Při speed datingu kvůli zaručení  anonymity vystupujete pod přezdívkou. Přezdívka je vám přidělena automaticky při přihlášení na termín a nedá se měnit. Při výběru přezdívek jsme se inspirovali v  řecké mytologii. Pokud vás zajímá, které přezdívky můžete potkat a co znamenají,  čtěte dále:

Mezi dámami potkáte:

AFRODITA - bohyně lásky, krásy a touhy

ATHÉNA – bohyně moudrosti a války, ochránkyně statečnosti, spravedlnosti a umění

ARTEMIS – bohyně měsíce a lovu, ochránkyně přírody a zvěře

HÉRA  – manželka Dia, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků

PÝTHIE – kněžka v delfské věštírně předpovídající budoucnost

HELENA – kráska, kvůli které začala Trojská válka

KIRKÉ – proslulá a mocná kouzelnice

DANAÉ - krásná královská dcera, jenž zaujala Dia a ten s ní měl syna Persea

MÉDEA - manželka Iasona, bajného hrdiny z výpravy za zlatým rounem

IFIGENIE - dcera mykénského krále, obětovaná pro zdar řecké výpravy proti Troji

DEMÉTER -  bohyně plodnosti země a rolnictví, údajně naučila lidstvo pěstovat obilí

IRIS  – bohyně duhy

KALLISTÓ– družka bohyně lovu Artemis

PERSEFONA – manželka vládce podsvětí

SELENE – bohyně měsíce

NEMESIS – bohyně odplaty

A pánové  jsou:

HÁDES - nejvyšší bůh podsvětí

POSEIDON – nejvyšší bůh moří

APOLLÓN – bůh slunce a světla, vládce múz a věštíren

ÁRES -  bůh ničivé války

HERMÉS – bůh obchodníků, poutníků, podvodníků a zlodějů; posel bohů

DIONÝSOS  – bůh vína a veselí 

PERSEUS – bájný hrdina, jenž zabil strašlivou Medusu

PROMÉTHEUS - ukradl bohům oheň a dal ho lidem. Byl za to tvrdě potrestán.

ODYSSEUS - bojovník známý svou chytrostí. Proslul účastí v trojské válce.

HERKULES – nejsilnější bojovník na světě, vykonal mnoho hrdinských skutků

DAIDALOS - největší řecký stavitel. Daidalos je nejvíce proslulý tím, že jako první člověk vzlétl do vzduchu, a to na vlastnoručně vymyšlených a sestrojených křídlech z ptačích per, lepených voskem.

IKAROS – syn Daidala, zemřel při letu na otcem sestrojených křídlech, protože neuposlechl otcovy rady

ORFEUS - největší hudebník a pěvec řeckých mýtů. Když jeho manželka zemřela, snažil se jí přivést z podsvětí zpět na svět.

ACHILLES – nezranitelný bojovník z války o Troju. Jediným jeho zranitelným místem byla pata.

HEKTOR -  nejstarší syn trojského krále. Byl vrchním velitelem trojských vojsk a byl zabit Achilleem.